เกี่ยวกับเรา

เรา คือ หมอเส็ง(ไทยแลนด์) We are Morseng (Thailand)

วิสัยทัศน์ (VISION)


นำพาความเป็นไทยสู่สากลด้วยสมุนไพรไทยอันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ ก้าวไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยความเป็นผู้นำแห่งโลกสมุนไพรตลอดกาลปรัชญา (PHILOSOPHY)

ความตั้งใจที่แน่วแน่และความดีงามในจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง นำพาสู่ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จสูงสุดในชีวิต


ปณิธาน (DETERMINATION)

เราจะร่วมกันมอบสิ่งที่ดีที่สุดใให้แก่เพื่อนมนุษย์ ให้ทุกชีวิตร่วมโลกมีความสุขกาย สุขใจได้ในสิ่งที่ปรารณนาทุกประการ

เป้าหมาย (AIM)

มุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุดในการสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับคนทุกคน และสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนอีกมากมาย ที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน บนเส้นทางแห่ง หมอเส็ง (ไทยแลนด์)

บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ คุณฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร (หมอเส็ง) ท่านได้นำสมุนไพรต่างๆ มากมายหลายชนิด มาค้นคว้าสร้างสรรค์ตำหรับยาใหม่ๆ ค้นพบแหล่งสมุนไพรที่ดีที่สุด มีแหล่งวัตถุดิบ และโรงงานผลิตสินค้าที่ใหญ่ และทันสมัยภายใต้ชื่อ โรงงานฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ มีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และทรงคุณวุฒิ คอยดูแลและควบคุมทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาดได้มาตรฐาน ตามกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาดและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ สำหรับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอไม่เคยเปลียนแปลง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อให้สมุนไพรไทยได้มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไปในอนาคต

บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด