โรงานหมอเส็ง

โรงงานหมอเส็ง... 

 

ที่ตั้งของ โรงงานผลิตสินค้าของ หมอเส็ง 
บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
36 หมู่ 8 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

มั่นใจคุณภาพการผลิตมาตรฐานระดับสากล

รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP แห่งแรกในเขต 5 จากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี