ประกาศ! เลื่อนการรับสมัครสมาชิกฟรีวันที่ 18 เมษายน 2564

ประกาศ! เลื่อนการรับสมัครสมาชิกฟรีวันที่ 18 เมษายน 2564

ประกาศ! เลื่อนการรับสมัครสมาชิกฟรีวันที่ 18 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในปัจจุบันและมาตรการการควบคุมโรคของทางภาครัฐที่ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันเกิน 50 คน

ทางบริษัทจึงต้องดำเนินการตามมาตรการเคร่งครัดและขอเลื่อนการรับสมัครสมาชิกฟรีวันที่ 18 เมษายน 2564 ออกไปก่อนและจะแจ้งวันที่จัดกิจกรรมให้ทราบใหม่ในภายหลัง