โปรโมชั่น ว้าว ๆ ๆ ด่วน!!! 21 -30 เม.ย.65 นี้

โปรโมชั่น ว้าว ๆ ๆ ด่วน!!! 21 -30 เม.ย.65 นี้

โปรโมชั่น  ว้าว ๆ ๆ ด่วน!!! 21 -30 เม.ย.65 นี้

เพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ ขนาด 200 CC.  

รับ PV เพิ่ม จากเดิม อีก 5 PV 

จากเดิม 15 PV เพิ่มเป็น 20 PV

หรือ

เพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์

1. คอลลาเจนพลัส รสมิกซ์เบอร์ หรือ โกโก้  1 กล่อง 

รับ PV เพิ่ม จากเดิม 10 PV เพิ่มเป็น 15 PV 

2. คอลลาเจนพลัส รสมิกซ์เบอร์ หรือ โกโก้  Set 4 กล่อง 

รับ PV เพิ่ม จากเดิม 60 PV เพิ่มเป็น 100 PV 

ด่วน!!!! ......